Pædagigisk læreplan for børnehuset Bavnehøj
Publiceret den 7. november 2016

Når børn leger fordybet og intenst er de i en særlig flow-tilstand. Det betyder at hele deres mentale kapacitet er fokuseret og det gør at de både suger effektivt til sig og får et klart indtryk af det der foregår. I den frie leg tager de selv initiativet, de bestemmer selv legens regler og indhold og de er dybt koncentrerede. De leger af lyst, ganske enkelt fordi det er sjovt at lege. Den samme flow-tilstand kan de opnå også i strukturerede eller voksenstyrede aktiviteter, hvis rammerne er ideelle og gruppen er lille.

Herudover er det en vigtig forudsætning hvilken kultur der er i institutionen i forhold til børns læring. Vi har valgt at sætte fokus på følgende:

· At de hver især er unikke personer

· At de bliver forståede – både når de er glade, kede af det, frustrerede, sorg etc.

· At vi er anerkendende – respekt for barnet

· At vi sætter grænser – normer

· At de får lov at sætte deres egne grænser – inden for et råderum

· At vi ser det de er gode til – og giver dem udfordringer

· At vi understøtter dem i det de har svært ved

· At der altid er en hånd og et skød

· At der er tid til fordybelse

· At der er forudsigelighed

· At der er plads til spontanitet – følge børnenes indskydelser

· At de indgår i en gruppe