Værdigrundlag For Børnehuset Bavnehøj

 

Et udviklende miljø, herunder kvalitet og faglighed:

For personalet.

Der skabes forudsætninger for at have indflydelse på egen dagligdag med mulighed for personlig udvikling og bruge vores interesser, og mulighed for nye pædagogiske tanker, kurser, opdatering af nye teorier og teknologier.

 • Rum for muligheder

 • Have et ressourcesyn, lægge vægt på barnets ressourcer

 • udfordre børnene, udfordre deres perspektiv og horisont, gøre deres verden større.

 • Både børn og voksne skal ses og anerkendes

 • Sige ja og nej til hinanden og kunne modtage og give kritik, undre sig over hinandens praksis og tage et ansvar både som kritiker og som modtager af kritik

 • At ledelsen har forventninger, er omsorgsfuld og giver konstruktiv feedback.

 • At vi kan diskutere etiske dilemmaer, hvad synes vi er godt og mindre godt

 For børnene.

 • børnene bliver hørt, vi følger deres spor og interesser

 • Tilgængelighed, udfordrende lege- og læringsmiljø i børnehøjde

 • Går foran, ved siden af, bagved barnet,  alt efter barnets behov for ny læring

 • At børnene får succeshistorier – at vi guider i stedet for at overtage.

 • At vi udfordrer børnene og udvider deres perspektiv

 • Se børnenes nærmeste udviklingszone og støtte op.

Forældrepartnerskaber:

God daglig ligeværdig dialog

Samtaler efter behov

Vi forventer engagerede forældre, der er interesserede i børnenes dagligdag

Fælles mål for barnet mellem forældre og pædagoger.

At alle henvendelser tages seriøst