Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Selv om det er Jeres barn der er her, er det vigtigt, at hele familien bliver en del af institutionen. 
Vi ved, at hvis Jeres barn skal trives, skal I som familie trives, (på godt og ondt) ligesom alle vi andre. Vi lægger stor vægt på, at kende familien. Vi ved, hvad I hedder, hvad I arbejder med og forhåbentlig, hvilke interesser I har - og vi vil også gerne vide “hvad der rører sig” i familien. 
Kun gennem en åben dialog får vi det nødvendige kendskab til hinanden. Vi gør vores til, at søskende kommer på besøg og kontakten bevares til børn der er gået ud. 
Vi forsøger, at afsætte god tid ved Jeres første møde med institutionen - hvor vi fortæller om os - men i lige så høj grad, hvor I kan fortælle om Jeres lille barn og Jeres familie. 
Når I som familie starter her, vil I få en bestemt voksen tilknyttet jeres barn, dette fordi vi vægter tilknytning og relationer højt, og ved hvor  betydningsfuldt det er for børns udvikling. Denne primærvoksen vil i tæt samarbejde med jer, stå for indkøringen af jeres barn ligesom I fremadrettet vil samarbejde om at give jeres barn de bedste trivsels- og udviklingsmuligheder. 
Vi forsikrer Jer om, at vi accepterer Jeres beslutninger og valg vedrørende Jeres barn/børn. Dog vil vi  gøre jer opmærksomme på valg vi finder uhensigtsmæssige ud fra vores faglige viden og kunnen.
Vores arbejdsforhold kan gøre, at vi af og til er pressede og ser fortravlede ud, når I afleverer og henter jeres børn. Det skal dog ikke få Jer til, at lade være med at gå til os, hvis I har noget på hjerte. 

.