Børnehuset Bavnehøj
 

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Selv om det er Jeres barn der er her, er det vigtigt, at hele familien bliver en del af institutionen. 

Vi ved, at hvis Jeres barn skal trives, skal I som familie trives, (på godt og ondt) ligesom alle vi andre. Vi lægger stor vægt på, at kende familien. Vi ved, hvad I hedder, hvad I arbejder med og forhåbentlig, hvilke interesser I har - og vi vil også gerne vide “hvad der rører sig” i familien. 

Kun gennem en åben dialog får vi det nødvendige kendskab til hinanden. Vi gør vores til, at søskende kommer på besøg og kontakten bevares til børn der er gået ud. 

Vi forsøger, at afsætte god tid ved Jeres første møde med institutionen - hvor vi fortæller om os - men i lige så høj grad, hvor I kan fortælle om Jeres lille barn og Jeres familie. 

Det er klart, at I som forældre har en eller flere ansatte, I taler bedre med end andre og omvendt. Det er jo kun naturligt og fuldt acceptabelt. Netop derfor har vi ikke tilknyttet en bestemt kontaktperson til familien, udover indkøringsperioden. 

Jo mere, vi som ansatte og I som forældre samarbejder, des bedre kan vi være medvirkende til at Jeres barn trives. Vores forståelse for Jeres barns reaktioner kommer primært gennem kontakten til Jer. 

Vi forsikrer Jer om, at vi accepterer Jeres beslutninger og valg vedrørende Jeres barn/børn. Dog vil vi have lov til, at gøre jer opmærksomme på valg vi finder uhensigtsmæssige- udfra vores faglige viden og kunnen. Vi ansatte har delvis ansvaret for forældresamarbejdet, idet institutionen er vores arbejdsplads. Det forhindrer dog ikke, at vi også kan blive usikre over for Jer. Vi kan være usikre på, hvordan I vil modtage vores holdninger/ meninger f.eks. omkring Jeres barns trivsel. Vi kan blive usikre, hvis vi fornemmer I har problemer. 

Vores arbejdsforhold kan gøre, at vi af og til er pressede og ser fortravlede ud, når I afleverer og henter jeres børn. Det skal dog ikke få Jer til, at lade være med at gå til os, hvis I har noget på hjerte. 

Til trods for pressede hverdage, usikkerhed etc., så handler samarbejdet om et fælles ansvar: Nemlig at sikre, at Jeres barn trives og har det godt.