Dagens gang


07.00-8.00: Vi åbner i pædagogisk køkken, hvor vi tilbyder morgenmad og 
vi tilstræber en rolig og langsom start på dagen.

08.00 Børnehaven og vuggestuen går i deres afdelinger .

09.15 -10.45 Samling på stuer og aktivitetsgrupper.

Alle børn, i både vuggestue og børnehave har samling og derefter går vi i mindre legegrupper; f.eks. sang, musik, rytmik, ture og kreativitet. Aktiviteterne forgår såvel  inde som ude, men vi bestræber os på at komme udenfor så meget som muligt, især med sovebørn.

10.45-12.00: Frokost.

12.00-14.00: Vuggestuebørnene og de små børnehavebørn, der har behov, sover, desuden leg på legepladsen.

14.00-15.00: Frugt, brød og lege i grupper, inde som ude, alt efter vejr og vind.

15.00-17.00: Frie aktiviteter ude og inde.

 

Åbningstider

Mandag - Torsdag 7 - 17

Fredag 7 - 16

 Vigtige elementer i vores dagligdag:


I vuggestuen:

Modtagelsen af det nye barn:
Hvis det enkelte barn skal trives og udvikle sig, her i institutionen, skal det have en så tryg og harmonisk start som muligt. Vi lægger derfor stor vægt på, at vi får snakket med Jer forældre om, hvordan I mener "indkøringen" skal foregå og om, hvordan I har det med, at skulle aflevere Jeres barn i vuggestue. 
Vores udgangspunkt er, at vi på forhånd har valgt en voksen til, at køre Jeres barn ind, da det giver den største tryghed. Det vil foregå ved, at denne voksne tilbringer mest tid sammen med barnet, bl.a. ved spisning, bleskift og af- og påklædning. Vi vil dog gøre opmærksom på; at dette ikke er så fast; at børnene eller forældrene ikke har mulighed for, at vælge en anden primærperson, eller helt vælge denne indkøringsform fra.

For at indkøringen kan foregå så harmonisk og trygt som muligt er det vigtigt, at vi allerede ved første møde får snakket om spisning, sovevaner etc. 

Som illustration: Nogle børn skal nusses i søvn og andre skal have forskellige former for sovedyr, sutteklude, specielle sutter - alt dette søger vi, at tage hensyn til.

Den tætte kontakt:
Vi prioriterer den tætte kontakt med barnet. På puslebordet laver vi f.eks. bevægelses- og sproglege. Den tætte kontakt har vi også når vi spiser - når de små får hjælp til, at spise. Da de små følger helt deres egen rytme skal dagen foregå i rolige og nærværende omgivelser. 

Det lille barns udvikling består af leg, træning af færdigheder og erfaringsdannelse. Dette forsøger vi, at understøtte i det daglige arbejde. Børnene får en anden slags oplevelser ved at være sammen med de andre børn på stuen. Vi hjælper de store til, at være opmærksomme på de små´s behov. I det hele taget er det karakteristisk at de store, uanset om de er 2 eller 6 år, er meget opmærksomme og betænksomme. 

Langsomt og gradvist - når barnet bliver ældre - inddrager vi det i de aktiviteter, som foregår for de større børn. Dette sker som regel ved, at børnene selv begynder, at vise interesse for at deltage.

Gennem hele dagligdagen lærer det enkelte barn at omgås andre, være optaget af noget fælles, vise sine følelser, udtrykke sig både med kroppen og sproget, være opmærksom på både sin egen og andres måde at reagere på.
Selvom der tages meget hensyn til de små - skal der også være udfordringer og domæner til de store. 

Illustration: Arrangeres en tur for de mindste, så de store kan lege med togbane i fred eller de store kan flytte deres leg ind i vores puderum og lukke døren, så de kan lege uforstyrret.

At spise og sove.
Når vi spiser frokost er børnene delt i 2 grupper på tværs af alder. Mens vi spiser eftermiddagsmad samlet ved et stort bord. De mindste sover i barnevogne udenfor, mens de større børn (fra ca. 2 år)sover i senge indenfor.

Andre højt prioriterede ting:
- Vi arbejder hen imod, at børnene skal være selvhjulpne, det vil sige at de skal lære, at tage deres tøj af og på, hælde mælk- og øse mad op. 
- Medbestemmelse omkring spisevaner. Undertiden er det vigtigere om de spiser end, hvad de spiser. 
- Vi understøtter og er aktivt medvirkende når forældrene vurderer at deres barn er klar til at være renlig.

Faste aktiviteter:
Samling kl. 9.30 med sang/sanglege og spiser lidt frugt eller brød. Længden og indholdet af samlingen bestemmes af børnenes motivation. Samlingen giver børnene mulighed for, at få bevidsthed om hinandens eksistens, få et gruppetilhørsforhold og få kendskab til nogle sange og sanglege. Der kan være en gruppe af børnene der enkelte dage springer samlingen over for, at gå i gang med en anden aktivitet: tur, malerummet historielæsning etc. Samlingen finder mest sted om vinteren, da vi om sommeren oftest er ude på legepladsen i dette tidsrum. 

Hvad der også sker:
Historielæsning, sang, musik og rytmik, klippe/klistre, male, tegne, spille og legeplads. vi tager på små og store ture, helst i mindre grupper. Vi tager sjældent på tur med alle børn på én gang. Ture med små grupper, mener vi, er rarest  for alle. Det giver mere plads til de børn der er tilbage i vuggestuen og bedre tid til fordybelse og nærvær til børnene på tur. Vores ture kan også være en tur hjem til nogen af jer, hvis I har tid og lyst. Børnene synes, at det er spændende og et nyt legeværelse er altid sjovt.

Ugens aktiviteter er ikke mere fast end at vind, vejr, og humør spiller ind og kan ændre indholdet.

I børnehaven:

Ligesom i vuggestuen er vores største opgave at give børnene masser af opmærksomhed, omsorg, knus og kram og at skabe udviklende rammer, hvorunder børnene kan trives.

Vores arbejdsform:  
Børnene er delt i grupper efter alder.
Dels for at tilgodese hvert enkelt barns specielle behov og dels fordi vi tror på at børnene generelt får meget ud af indimellem at være i en mindre gruppe. Bl.a. foregår vores ture mest i disse grupper. Der kan også være andre aktiviteter hvor vi benytter disse grupper, eller endnu mindre grupperinger.
Vi lægger først og fremmest vægt på arbejdet i de mindre grupper, men forsøger også på, at der  bliver rum til spontanitet og andre ideer. Derfor skal vores planlægning ikke tages mere bogstaveligt end, at den hurtigt kan laves om.

Vores dag:
Til frokost er børnene delt ind i faste spisegrupper, med en fast voksen. Det er bl.a. her vi snakker med børnene om alt mellem himmel og jord.
Efter frokost går vi på legepladsen. De børn der skal sove bliver lagt til ro. Så vidt tiden tillader det, er sovebørnene først lidt på legepladsen.
Frugt: Mellem 14 og 15 bliver børnene tilbudt frugt og hjemmebagt brød. Efter frugt bliver børnene tilbudt en aktivitet, eksempelvis at sy, male/tegne, perler, eller de kan frit vælge leg eller legetøj.

Ture:
Det giver nogle gode fællesoplevelser at tage på ture. Vi tager som oftest af sted enten i minigrupperne eller i aldersopdelte grupper.
Børnene har behov for at forholde sig til hinanden ikke blot i selve børnehaven, men også i andre sammenhænge. Turene kan være: en tur ud i naturen, på museum, på tur hjemme hos børnene eller de voksne, i teatret etc. Nogle gange kan turene blot være en tur for turens egen skyld, andre gange kan turen indeholde et bestemt mål.

 

Legen:
Vi ser legen som en af de vigtigste aktiviteter for børn. Gennem legen afprøver børnene alle deres oplevelser og erfaringer, de efterligner de voksnes verden. De øver sig på nye roller, udvikler fantasi og samarbejde. I det sociale samspil lærer børnene, at tage hensyn til hinanden og opleve konsekvensen af egne og andres handlinger. 
Gennem rollelegen lærer børnene også at løse deres konflikter og eventuelle problemer, om nødvendigt med lidt hjælp fra de voksne. Der skal derfor være plads til den frie leg i dagligdagen og børnene skal lære at respektere hinandens lege. Børnene har behov for, at være alene - have lidt "privatliv". Det være sig både ude som inde. 

Børns medbestemmelse:
Vi mener, at det er vigtigt at børnene har indflydelse på deres hverdag. Vi forsøger at, inddrage dem i valg af aktiviteter, emner og ture. Det fungerer bedst, når vi giver dem enkelte muligheder, de så kan vælge imellem. Når de skal vælge hvor vi skal på tur, nytter det f.eks. ikke blot at spørge: "Hvor vil I hen?" for så er svarene: Tivoli - Bonbonland etc.
Børnene har til en vis grad lov til, at fravælge en aktivitet, vi voksne har planlagt, blot det ikke sker for ofte. I perioder vil flere børn ikke med på tur, men når først vi er kommet ud af døren, hygger de sig alligevel med det. I sådanne tilfælde vurderer vi i, hvor stor udstrækning børnene selv skal bestemme.

Konflikter:
Vi arbejder i dagligdagen meget på at børnene selv skal løse deres konflikter med ord, men især de mindre børn har brug for voksenhjælp til, at lære, at man skal snakke sammen i stedet for at slå.

Grænser:
Vi sætter faste grænser over for de børn vi skønner, har behov for det og vi forsøger at fastholde børnene i forskellige situationer  f.eks. at et barn ikke hele tiden skal rejse sig under frokosten.
Et barn som hele tiden har flydende grænser bliver et utrygt barn. Faste grænser skaber tryghed - gennem tryghed skabes selvtillid og selvværd. Det giver barnet mulighed for, at udvikle sig og opbygge dets identitet.

Krav:
Vi stiller krav til børnene i forhold til deres alder og udviklingstrin og mener at børn skal lære at der er regler i deres hverdag, som skal følges. Men det skal selvfølgelig være krav som er enkle, klare, som de kan forstå og som har en begrundelse.

Skolegruppen:
I foråret laver vi en skolegruppe for de kommende skolebørn. Gruppen mødes en gang om ugen. Her får de stillet små opgaver og snakker om fælleskaber og følelser. Vi prøver at klæde dem så godt på vi kan, så de kan indgå i et større fælleskab.