Krop og bevægelse: Som indeholder: både grov- og finmotorik, kendskabet til din krop etc.

Vi har valgt at nævne: legepladsen, musik og rytmik, sanglege, anden motorik i motorikrummet, drama, dans, spisning, af- og påklædning, bleskift og anden badeværelsesaktivitet, aktiviteter i ”det kreative rum”, bogstaver, tal, begreber, puslespil.

Som uddybende eksempel vil vi nævne børnenes egen leg i motorikrummet. Det er vores erfaring at de børn der har mest brug for specielle motoriske færdigheder selv søger udfordringerne når de er tilgængelige. Eksempelvis, klatre, kravle, snurre rundt, gynge etc.