Sprog: bruges igennem alle vores aktiviteter.
Som indeholder: sprogudvikling, både det talte, det nonverbale, mimik etc., skriftsprog, tal og IT og medier.

Vi har valgt at nævne: samlinger, konflikter barn/barn, sprogstimulering, aktiviteter i ”det kreative rum”, af- og påklædning, Trin for Trin, musik og rytmik, sanglege, rim og remser, drama, bogstaver og tal (begreber), at fortælle historier og højtlæsning, pusle- og brætspil, computerbanderne, bleskiftning og anden badeværelsesaktivitet.

Som uddybende eksempel vil vi nævne af- og påklædning: Indtil børnene er helt selvhjulpne guider vi dem ved at fortælle hvordan de skal tage tøjet af og på. På den måde får de megen sproglig opmærksomhed samtidig med at de hører mange ord.