Fælles retningslinjer for institutioner i Kgs. Enghave netværk

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet pjecen ”Smitsomme sygdomme hos børn og unge: Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skole m.v. 2013. Vejledning for skoler, daginstitutioner og forældre. Heri står:

”Regler for fremmøde i institution er fastsat for at begrænse spredning af smitsomme sygdomme. Hovedreglen er at syge børn ikke må møde i institutionen, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning. Hvis et barn møder i institutionen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.”

Disse regler er retningslinjer vi følger. Når jeres barn er syg må barnet ikke komme i institutionen. Hvis jeres barn bliver syg i institutionen, vil vi kontakte jer, og vi forventer, at i henter jeres barn. Barnet bør blive hjemme indtil det er helt frisk, og i samarbejde med sundhedsplejerskerne anbefaler vi en feberfri dag hjemme. Dette for at støtte barnets immunforsvar, således at barnet ikke hurtigt får en ny sygdomsperiode.

Små børn vil sjældent selv kunne fortælle at det er utilpas. Det vil derfor være det pædagogiske personale, som vil se at barnet ikke er frisk, som vil se at barnet er påvirket, er træt, har blanke øjne, virker utilpas. Vil se at det er for svært og krævende for barnet at indgå i dagens aktiviteter. Et barn behøver ikke  at have feber for at være syg.

Det er sjældent at vi tager et barns temperatur, da temperaturtagning kan være grænseoverskridende for barnet. Vi vælger at vurdere barnets almentilstand, har barnet blanke øjne, har barnet en anderledes lugt fra munden, tager barnet sig til ørerne, er barnet smågrædende og pjevset, løber næsen ustandseligt, vil barnet hverken spise eller drikke; dette er eksempler på faktorer vi vurderer ud fra.

Som forældre vil I kunne opleve, at når I henter jeres syge barn hjem, vil barnet virke frisk når I er kommet hjem. Dette er ikke unormalt, idet barnet her har mulighed for at slappe af, for at få ro, barnet skal ikke længere forholde sig til de andre børn i gruppen.

Især små børn vil ofte have mange sygedage. Det er derfor en god ide at opbygge et netværk, som kan hjælpe med pasning.

I institutionen har vi fokus på god hygiejne. Vi benytter engangsmaterialer ved håndvask og bleskift, samt håndvask, vi benytter engangshandsker ved næsepudsning og ved bleskift.

Ved mange børn syge vælger pædagogisk personale at have håret opsat, undgå neglelak og arbejder uden håndsmykker. Disse forholdsregler, for at beskytte sig selv for infektioner.

Den sundhedsplejerske som er tilknyttet institutionen, underviser medarbejderne i god hygiejne og vigtigheden af hyppig håndvask. Alle ansatte vasker hænder, når de møder ind i institutionen. 

Forældre beder vi vaske deres barns hænder i institutionen inden de afleverer barnet. Børnene får vasket hænder inden de spiser og efter bleskift. Vi anbefaler at forældrene vasker hænder på deres barn inden de går hjem.

Vi giver ikke medicin i institutionen, eller indsmører barnet med lægeligt ordinerede cremer. Undtagelsesvist hvis barnet har en kronisk sygdom. Dette skal dokumenteres lægeligt.

Ved indgangen er ophængt sprit dispenser, til fri afbenyttelse for alle som kommer i institutionen.

 

Vedtaget på ledernetværksmøde 24. august 2016