Forældrebestyrelsen

Forældrebestyrelsens opgave er at fastsætte de overordnede principper for institutionens virksomhed. Herudover skal bestyrelsen godkende hvordan budgetmidlerne bliver anvendes, såvel løn som driftsmidler.

Bestyrelsen skal afholde min. 4 møder om året, men kan holde flere. Lederen deltager som sekretær/sagsbehandler, dog uden stemmeret. Bestyrelsen vælges her på stedet for en 4-årig periode. Oversigt over bestyrelsesmedlemmer kan ses her på hjemmesiden og ved opslag i garderoben. 

Hvis der er punkter I som forældre gerne vil have på dagsordenen til bestyrelsesmøderne, så giv besked. enten til et medlem af bestyrelsen eller til Bettinna på kontoret.